Transsibiriska järnvägen

Vid stora omfattande byggnationer krävs det detaljerade konstruktionsritningar. När ingenjörerna har gjort felberäkningar eller när byggherrarna snålar med det föreskrivna materialet kan stora olyckor uppstå. Speciellt i länder där byggnade utsätts för stor påfrestningar. Till exempel i områden med stor seismisk aktivitet. Ofta när en jordbävning blir förödande och dödstalen blir höga beror det ofta på att husen inte har varit dimensionerade på rätt sätt. Använder man däremot konstruktionsritningar från Ulricehamn får man inte de problemen.